Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2021

Bronze

TAKA+PARTNERS & Abatzis Aluminium Systems: Serenity Suites | Luxury Apartments

Το κτιριακό συγκρότημα “Serenity Suites” βρίσκεται στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Αποτελείται από τρία κτίρια και διαθέτει 20 αυτοτελείς μονάδες επιφάνειας περίπου 640 τ.μ. και κολυμβητική δεξαμενή. Η κεντρική ιδέα βασίζεται στη διερεύνηση του δίπολου της προσωρινής διαμονής σε περίοδο θερινών διακοπών και της κοινωνικοποίησης, παράλληλα με την ένταξη ιδιωτικών χωρικών και χρονικών «στιγμών». Οι κτιριακοί όγκοι αναπτύσσουν ένα ενδιαφέρον ανάγλυφο χωρικού ορίζοντα, με γνώμονα τη δημιουργία ενός τοπόσημου στην περιοχή. Το αλουμίνιο παίζει κυρίαρχο ρόλο ως τμήμα της κεντρικής ιδέας και ως υλικό κατασκευής. Σχεδιάστηκαν τέσσερις κατασκευές αλουμινίου, οι οποίες προσφέρουν σκίαση στους εξώστες των δωματίων και διακριτικό χώρισμα των εξωστών, μεταλλικές επενδύσεις στο κέλυφος και δευτερεύοντα στέγαστρα στην κύρια όψη.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter