Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Strategic Alliance

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Build