Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2022

Gold

Salvia Suites

Insite Architect’s Lab


Υπόσκαφες κατοικίες στη σύντηξη κρητικού τοπίου και μεσογειακού ορίζοντα. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται σε επαφή με την παράκτια ζώνη και παρουσιάζει έντονη κλίση. Λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους ο σχεδιασμός του νέου συγκροτήματος έρχεται να ακολουθήσει την κλίση του φυσικού εδάφους και να συμφιλιώσει το νέο κτηριακό όγκο με το υπάρχoν τοπίο. Το σύνολο του συγκροτήματος ακροβατεί πάνω στις υψομετρικές καμπύλες, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα προς τη θάλασσα. Η επανάληψη του υδάτινου στοιχείου με τις κολυμβητικές δεξαμενές στη διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου ενισχύει την οπτική ενοποίησή με τη θάλασσα κατά την θέαση προς Νότο.”