Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2022

Bronze

Metal skin shading

LOPARNAKIS ALUMINIUM SYSTEMS


Το Metal skin shading εγκαταστάθηκε σε νεοανεγειρόμενη 4όροφη οικοδομή στην Γλυφάδα. Τα Xpand καλύπτουν στο σύνολο τους το κλιμακοστάσιο και μέρος του χώρου της ταράτσας. Βασικοί γνώμονες για την επιλογή του υλικού ήταν η εξοικονόμηση ενέργειας, η αισθητική του κτηρίου και το βάρος της κατασκευής. Το αλουμίνιο σαν υλικό και το μοτίβο Xpand σε συνδυασμό με τα Τ που επιλέχθηκαν καλύπτουν στο ακέραιο τις παραπάνω προδιαγραφές. Η συνολικού εμβαδού 140m2 κατασκευή, προσφέρει καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας επαρκή φωτισμό, σκίαση και εξαερισμό.