Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2021

Silver

IALONET: Papastratos

Η Ialonet με μια ολοκληρωμένη σειρά και ποικιλία λύσεων σε συστήματα εσωτερικών χωρισμάτων & πορτών προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συγκεκριμένων χώρων κατάφερε να προσφέρει στο έργο ενα προηγμένο αρχιτεκτονικό αισθητικό αποτέλεσμα πλήρως εναρμονισμένο με το ύφος του χώρου.

Τα προϊόντα της Ialonet είναι λειτουργικά και καλαίσθητα, ενώ παράλληλα ενοποιούν τους διαφορετικούς εσωτερικούς χώρους, μειώνοντας το συναίσθημα απομόνωσης και εγκλεισμού. Έτσι επιτεύχθηκε η αίσθηση της επικοινωνίας μεταξύ επισκεπτών αλλά και εργαζομένων, μιας και χωρίς κανένα οπτικό εμπόδιο, μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση στους χώρους των εγκαταστάσεων.