Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2021

Silver

ΕΤΕΜ |ELVAL COLOUR: Redex S.A. – Αποπεράτωση και Προσθήκη καθ΄ύψος και κατ΄επέκταση υπάρχοντος κτιρίου με όρους περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Σε υφιστάμενο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, στο οποίο έγινε επέκταση καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση με σύμμικτη κατασκευή, τοποθετήθηκαν υαλoπετάσματα και περσίδες αλουμινίου της εταιρείας ΕΤΕΜ και Elval Colour. Η συναρμογή των διαφορετικών κτιρίων και η απόλυτη ενεργειακή απόδοση των υαλοπετασμάτων αποτέλεσε την μεγαλύτερη πρόκληση καθώς το κτίριο βραβεύθηκε σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής βαθμονόμησης LEED Version 4 for New Construction & Major Renovation – Core & Shell επιπέδου Gold. Επίσης, η απόλυτη γεωμετρία και η λεπτομερής κατασκευή του συστήματος σκίασης των περσίδων αλουμινίου, συνέβαλλε τόσο στο άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα, όσο και στην εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου με αποτέλεσμα να παρέχονται ιδανικές συνθήκες εργασίας στους χρήστες.
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter