Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2022

Gold

Arceland Capital Management
PLOVDIV PLAZA MALL

METALSKIN | Stephen George International


Το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στη νότια κεντρική περιοχή της Βουλγαρίας έχει την υπογραφή της METALSKIN. Η πρόσοψη αποτελείται από περίπου 6800 τ.μ. διάτρητων πάνελ αλουμινίου. Με βάση την αρχιτεκτονική ιδέα της πρόσοψης του εμπορικού κέντρου, η Metalskin ανέπτυξε ένα ειδικό σύστημα υποστυλωμάτων που επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή ανάπτυξη των πάνελ αλουμινίου. Το μεγαλύτερο challenge ήταν η διατήρηση του μικροκλίματος μεταξύ κτιρίου και second skin, με σκοπό τον σωστό φωτισμό και αερισμό αλλά ταυτόχρονα και την διατήρηση της αρχιτεκτονικής φινέτσας κατά τη βραδινή προβολή του façade με τους κρυφούς φωτισμούς. Το Plοvdiv Plaza αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του αρχιτεκτονικό έργο και αυτό συνέβη χάρη στην ιδιότητα των προϊόντων Metalskin να κάνουν πραγματικότητα κάθε φαντασία του δημιουργού!