Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2022

Silver

ANNA PAPAGEORGIOU STEM CENTER

Schema 4 architects


Το ANNA PAPAGEORGIOU STEM CENTER του κολλεγίου Ανατόλια είναι ένα κτίριο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με στόχο όχι μόνο την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και επιστημονικών αναγκών αλλά και την ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών που συνάδουν με τον σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. Στο στρατηγικό σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψιν θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του climate risk κατά την κατασκευή και λειτουργία του κτιρίου. Η επιλογή των βέλτιστων για το εγχείρημα παθητικών συστημάτων , ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υλικών και η ενσωμάτωσή τους στο κτιριακό κέλυφος με εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου κτιρίου.