Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2021

Gold

ALUMINCO |Bobotis+Bobotis Architects: Aεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Η ανάγκη της εταιρείας THEON SENSORS για ιδιαίτΈνα έργο, διά χειρός Bobotis+Bobotis Architects, του οποίου τα συστήματα αλουμινίου φέρουν την ισχυρή́ υπογραφή́ του brand ALUMINCO!

Το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», δεν αποτέλεσε απλά μέρος ενός κατασκευαστικού πλάνου. Αποτέλεσε σημείο αναφοράς, έναν σύγχρονο κεντρικό κόμβο για τα νοτιοανατολικά Βαλκάνια. Οι σχεδιαστικές, οικονομοτεχνικές και χρονικές προκλήσεις του έργου ήταν παρούσες ευθύς εξ’ αρχής, προκειμένου να σχεδιαστεί ειδική λύση και να υλοποιηθεί επιτυχώς.

Οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν από́ την ALUMINCO, με τον σχεδιασμό́ και την παραγωγή́ ειδικού συστήματος πρόσοψης ALUMINCO SKG120, το οποίο απάντησε με απόλυτη επιτυχία στην πρόκληση της εύκολης τοποθέτησης στον βέλτιστο χρόνο, πάντα προς όφελος των επενδυτών του έργου.ερης αισθητικής κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε να αναδεικνύεται η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και να εκφράζεται η φιλοσοφία της οδήγησε στο συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό design. Το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται πλήρως στο όραμα της εταιρείας για την δημιουργία ενός κτιρίου διπλής χρήσης (industrial & Offices) που να αποτελεί χώρο αύξησης της δημιουργικότητας και να εκφράζει πλήρως την φιλοσοφία της εταιρείας διαμέσου της αρχιτεκτονικής λιτότητας και της χρήσης του αλουμινίου.