Κρατήστε με ενήμερο για τα Aluminium in Architecture Awards 2023

Aluminium in Architecture 2021

Bronze

Αρχιτεκτονικό γραφείο ARCHstudio – Δανάη Αθανασοπούλου & Γιώργος Μπουσές: Μελέτη διαρρύθμισης, Αλλαγής όψεων & Προσθήκης κατ’ επέκταση κτιρίου προσβάσεων Δημοτικού Κτιρίου

Βασικός στόχος της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι ο υφιστάμενος κτιριακός όγκος μετά τις παρεμβάσεις και το κτίριο της προσθήκης να λειτουργούν ως ένα νέο τοπόσημο για την πόλη της Χίου, να συνδιαλέγονται αρμονικά μεταξύ τους αλλά και με το αστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται. Πολυπολιτισμική η αρχιτεκτονική κληρονομιά της Χίου, με γενουάτικο και οθωμανικό παρελθόν, νεοκλασικά κτίρια, κτίσματα που εκπροσωπούν το μοντέρνο κίνημα του μεσοπολέμου, αλλά και την λιγότερο ευαισθητοποιημένη εφαρμογή του κατά τη δεκαετία του ΄70, η συνέχεια όλων αυτών θα θέλαμε να αποτυπώνεται στο νέο αυτό κτίριο, που θα αποτελέσει δείγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής.